HOMEPAGE

JSME NEZISKOVÝ SPOLEK
USILUJÍCÍ O LEPŠÍ POVĚDOMÍ
O PĚSTOUNSTVÍ
V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Současná situace nás netěší.
Vlastně nás vysloveně trápí.

O pěstounech panuje řada mýtů a nepravd.

Práva dětí, které nemají funkční rodinu,
jsou pošlapávána. 

Chceme to změnit.

KALENDÁŘ

BYL JEN ZAČÁTEK.

Máme v plánu velké věci
a těšíme se, až vám o nich povíme! 

Chcete se zapojit?

Sdílejte naše texty, videa a rozhovory na facebooku a podílejte se tak na osvětě.

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU,
KTERÉ SE NÁM DOSTALO
PŘI REALIZACI A PRODEJI
NAŠEHO PRVNÍHO KALENDÁŘE.

Brzy dáme vědět, jak naložíme se ziskem z prodeje.

Realizaci kalendáře jsme financovali sami.

Jsme vděční za každý, byť i skromný,
obnos od našich dárců.

Každý příspěvek na naše projekty třikrát
otočíme v ruce a moudře zvážíme, kam s ním.

 

AKTUÁLNĚ O NÁS V MÉDIÍCH

PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ 2020
S VYPRÁVĚNÍM O PĚSTOUNSTVÍ 
… A PROČ ZROVNA KALENDÁŘ?

JAK TO VZNIKLO?

VŽDY, KDYŽ SPOLU MLUVÍME, SKONČÍME U TOHO SAMÉHO – NECHÁPEME, PROČ NAŠE PRÁCE, PRÁCE PĚSTOUNA, JE TAK ČASTO OČERŇOVÁNA.
TO, ŽE POLITICI, KTEŘÍ HLASITĚ BROJÍ PROTI UMÍSŤOVÁNÍ MALÝCH DĚTÍ DO ŠKOLEK,
ZÁROVEŇ PODPORUJÍ ODKLÁDÁNÍ NOVOROZENCŮ DO ÚSTAVNÍ PÉČE, NÁM NEDÁVÁ SMYSL.
NĚKTEŘÍ Z NICH SI MYSLÍ, ŽE O OPUŠTĚNÉ A TÝRANÉ DĚTI BY SE MĚLI LIDÉ STARAT Z DOBROTY SRDCE, ALE NÁVOD K TOMU,
JAK U TOHO ZAPLATIT ELEKTRIKU NEBO TŘEBA JÍDLO, UŽ NEDÁVAJÍ.
NEPTAJÍ SE, PROČ JE ÚSTAVNÍ PÉČE MNOHEM NÁKLADNĚJŠÍ NEŽ PÉČE PĚSTOUNSKÁ, NEZAJÍMÁ JE, JAK DĚTI KOLEKTIVNÍ VÝCHOVA POZNAMENÁVÁ.
NAJDOU SE I TACÍ, KTEŘÍ CHTĚJÍ ZAVÉST JAKÝSI BODOVACÍ SYSTÉM A PODLE NĚJ URČOVAT, JAKÉ DÍTĚ SE DO RODINY „HODÍ“ A JAKÉ NE.

MUSÍME S TÍM NĚCO UDĚLAT, ŘEKLA MI JEDNOU GÁBINA.
MUSÍ TO BÝT NĚCO, CO ZAFUNGUJE, ODPOVĚDĚLA JSEM JÍ.
MUSÍME SE SPOJIT VŠICHNI, KTERÝM NÁM JDE OPRAVDU O TY DĚTI.
CO TŘEBA KALENDÁŘ, NAPADLO GÁBINU.

A TAK TADY JE:
KALENDÁŘ 2020 PŘÍBĚHY PĚSTOUNSTVÍ
(FUNKČNÍ, KRÁSNÝ A VYPRÁVĚJÍCÍ O NAŠÍ PRÁCI).