SPIRIT2018

„NENÍ DŮVODU, PROČ BY DOBRO NEMOHLO ZVÍTĚZIT NAD ZLEM, JEN SE MUSÍ ANDĚLÉ ZORGANIZOVAT PO ZPŮSOBU MAFIE.“
Kurt Vonnegut – A MY

Jsme přesvědčeni o nutnosti změn v systému péče o ohrožené děti.
KAŽDÉ DÍTĚ MÁ PRÁVO NA INDIVIDUÁLNÍ PÉČI a pokud mu ji není schopen poskytnout rodič nebo nějaký blízký člověk, MUSÍ MU JI ZAJISTIT STÁT.

NEEXISTUJE DÍTĚ NEVHODNÉ DO RODINY.


NAŠE VIZE 2029

  • V každém kraji je dostatečná síť terénních a ambulantních služeb pro rodinu. Tyto služby jsou vzájemně propojené, postavené na spolupráci a schopné flexibilně reagovat na širokou škálu potřeb ohrožených dětí a jejich rodin. Díky nim se počet dětí vyrůstajících mimo svou rodinu snížil na polovinu.
  • Pokud nemůže dítě vyrůstat se svými rodiči, snaží se stát najít pečující osobu mezi příbuznými dítěte. Příbuzenská pěstounská péče má svá specifika a tak k ní stát přistupuje.
  • Každé dítě, které nemůže zůstat ve své rodině, je umístěno v rodině náhradní. Každý kraj má dostatek pěstounů na přechodnou dobu pro všechny věkové kategorie a různá specifika ohrožených dětí.
  • Přechodní pěstouni jsou náležitě ohodnoceni a jejich práce je vysoce ceněna. Jejich výběr a proškolení je profesionální, stejně tak jako jejich doprovázení. Úřady uznávají evidované přechodné pěstouny jako kompetentní k péči o dané dítě a tak s nimi také zacházejí. Doprovodné organizace dělají to, k čemu jsou určeny, tzn pomáhají pěstounovi s tím, co potřebuje. I ony pěstouna považují za kompetentního k jeho práci.
  • Každý kraj má dostatek dlouhodobých pěstounů pro všechny věkové kategorie a různá specifika ohrožených dětí. I dlouhodobí pěstouni jsou náležitě ohodnoceni a jejich práce je vysoce ceněna. Jejich výběr a proškolení je profesionální, stejně tak jako jejich doprovázení. Úřady uznávají schválené dlouhodobé pěstouny jako kompetentní k péči o dané dítě a tak s nimi také zacházejí. Doprovodné organizace dělají to, k čemu jsou určeny, tzn pomáhají pěstounovi s tím, co potřebuje. I ony pěstouna považují za kompetentního k jeho práci.
  • Díky tomu, že kraje mají dostatek žadatelů o pěstounskou péči a to i o vícečetné sourozenecké skupiny, děti jiných než většinových etnik a další specifické skupiny dětí, je přechodná pěstounská péče opravdu péčí krátkodobou.
  • Díky tomu, že společnost chápe smysl pěstounství a pěstouny náležitě oceňuje a díky tomu, že má každý kraj dostatečnou síť odborníků – psychologů, etopedů, speciálních pedagogů, terapeutů atd., kteří umí pracovat s dětmi v Náhradní rodinné péči a jejich pečujícími osobami a díky dostatku odlehčovacích služeb pro pěstouny, se pěstouny stávají ti nejlepší z žadatelů a pěstounská péče v našem státě je skutečně profesionální a zároveň láskyplná a lidská.