ADRIANA BUDAY

Obsah článku

Doprovázení pěstounů

Muzikoterapeutka

Biologická dcera pěstounů

Vystudovala jsem PeF UK a FF UK (obory Speciální pedagogika a Sociální práce). Už při škole jsem ráda pracovala s dětmi. Moje největší pracovní výzva byla MŠ a ZŠ Smiling Crocodile, kde jsem šest let působila jako třídní učitelka pro děti s kombinovaným postižením a jako muzikoterapeutka v mateřské škole. Díky tomu jsem se naučila přistupovat k dětem individuálně a s respektem.
Dětem naslouchám a ráda s nimi rozvíjím jejich kreativitu. Celý život miluji pohyb a tanec, vystudovala jsem taneční konzervatoř Duncan Centre a momentálně v rámci celoživotního vzdělávání studuji kurz Kreativní pedagogiky na DAMU.  Mám zkušenost i s doprovázením pěstounských rodin – rok jsem byla (na vedlejší pracovní poměr) klíčovou pracovnicí ve velké doprovodné organizaci. Díky tomu vím, jak velké nedostatky v systému jsou a kolik je toho potřeba změnit. S pěstounstvím mám i přímou zkušenost – jsem dcerou Marcely T.  

Další články