ADRIANA BUDAY

Obsah článku

Doprovázení pěstounů

Muzikoterapeutka

Biologická dcera pěstounů

Vystudovala jsem PeF UK a FF UK (obory Speciální pedagogika a Sociální práce). Už při škole jsem ráda pracovala s dětmi. Moje největší pracovní výzva byla MŠ a ZŠ Smiling Crocodile, kde jsem šest let působila jako třídní učitelka pro děti s kombinovaným postižením a jako muzikoterapeutka v mateřské škole. Díky tomu jsem se naučila přistupovat k dětem individuálně a s respektem.
Dětem naslouchám a ráda s nimi rozvíjím jejich kreativitu. Celý život miluji pohyb a tanec, vystudovala jsem taneční konzervatoř Duncan Centre a momentálně v rámci celoživotního vzdělávání studuji kurz Kreativní pedagogiky na DAMU.  Mám zkušenost i s doprovázením pěstounských rodin – rok jsem byla (na vedlejší pracovní poměr) klíčovou pracovnicí ve velké doprovodné organizaci. Díky tomu vím, jak velké nedostatky v systému jsou a kolik je toho potřeba změnit. S pěstounstvím mám i přímou zkušenost – jsem dcerou Marcely T.  

Darujte

V roce 2023 bylo v ČR NOVĚ svěřeno do ústavní péče 1378 dětí. Stát v péči o ohrožené děti a zajištění náhradních rodin selhává. My to chceme změnit. Všechny příspěvky, které dostaneme, investujeme s rozvahou a uvážlivostí a každou korunu několikrát otočíme, než ji utratíme. Potvrzení o Vašem daru je samozřejmostí.
 

Další články