Blog 

Pěstounství je jedinečnou cestou plnou výzev, radostí a příležitostí, které formují nejen životy dětí, ale také nás, kdo se rozhodli otevřít své domovy a srdce pro ty, kteří to nejvíce potřebují. Naše cíle jsou jasné – chceme podporovat, informovat a inspirovat ty, kdo se rozhodli vstoupit na cestu pěstounství, a také rozšířit povědomí veřejnosti o důležitosti a potřebě láskyplného domova pro všechny děti.

Opravářka osudů: Pavlína