Školní poradenství

Obsah

Představte si, že se vaše dítě ze školy vrací s úsměvem a nadšeně vám vypráví, co se ve škole naučilo. Že ho to tam baví. Že ho baví učit se nové věci. Jak toho docílíme? Ukážu vám směr k tomu, aby vaše dítě mělo radost z objevování, zkoumání, získávání nových vědomostí. Aby se nebálo učit. Aby si věřilo. Aby si trouflo dělat chyby, aby se cítilo oceňované. Budeme na tom pracovat společně. Já budu vaším průvodcem, který vám ukáže, jak na úskalí a záludnosti procesu učení nahlédnout z jiné perspektivy.

Rezervujte si úvodní 10minutovou konzultaci zdarma, během níž zpracujeme zpracujeme návrh individuálního plánu, který by vás měl dovést k cíli, který si stanovíme. Po vašem odsouhlasení si domluvíme přesný plán a čas konzultací.

Cesta k radosti z učení

Rezervujte si úvodní 10minutovou konzultaci zdarma, během níž zpracujeme zpracujeme návrh individuálního plánu, který by vás měl dovést k cíli, který si stanovíme. Po vašem odsouhlasení si domluvíme přesný plán a čas konzultací.

650 Kč/ 60min.

Jak se s dítětem učit

Nejprve spolu probereme, co se vašemu dítěti nedaří, v čem vám připadá, že selhává. Společně najdeme to, v čem by mohlo vaše dítě uspět, zažít tak úspěch a získat sebevědomí.  Nabídnu vám sadu činností, které budeme společně dělat. 

650 Kč/ 60min.

Školní poradenství

Zde vám nabídnu metody a formy práce s dětmi ve chvílích, kdy je problém v nepochopení učiva. Najdeme místo, kde se dítě “ ztratilo,“a vystavíme základy další práce. Někdy je třeba vrátit se úplně na samý začátek. Dítě zažije úspěch a získá motivaci k dalšímu učení.

650 Kč/ 60min.

Kdo jsem?

Štěpánka Maryšková

Jsem v první řadě máma tří dcer – Kateřiny a Kristýnky, které jsou již dospělé a Kristýnky, kterou mám v pěstounské péči. S pěstounstvím jsem začala před deseti lety stejně jako obě Marcely – jako přechodná pěstounka. Nejraději jsem s dětmi, které mě neustále učí a nutí k přemýšlení. Díky nim jsem Štěpánka naslouchající, tvořivá, tančící, přemýšlivá a často i unavená. Ve školství pracuji od roku 1998.  Ve svém volnu ráda tvořím z hlíny a dřeva a nejrůznějších přírodních materiálů. Statický klid musím prostřídat tance, cvičením jógy nebo jiným pohybem. Vlastně neumím být dlouho na jednom místě. Mou velikou radostí a vášní je zahrada, její tvorba, přeměna i pěstovaní plodin k užitku. Díky mé nejmladší dceři vidím svět pedagogiky a rodičovství úplně jinak. Její vnímání světa je tak moc rozdílný od toho mého, a proto se musím pozastavovat, přemýšlet a nabízet běžné věci jinak a mnohdy i jiném sledu než je běžné. Trpělivost, laskavost, důslednost s tou největší dávkou lásky jakou mohu nabídnout. Tomu se učíme obě. 

Vzdělání

Další aktivity