PROSINEC

PÁR SLOV NA ZÁVĚR

Ke dni  27. 8. 2019 bylo evidovaných 739 přechodných pěstounů,
z toho 708 obsazených a pouze 31 volných. Například v Praze nebo
Středočeském kraji nebyl jediný volný pěstoun. Je celkem pravděpodobné, že každé dítě, které bylo v těchto dnech odloženo nebo odebráno,
šlo do ústavní péče.

Pěstounů, jak přechodných, tak dlouhodobých, je málo.
Přestože proběhla řada projektů různých organizací, zájem o pěstounskou péči nestoupá, stejně jako se nemění pohled společnosti na pěstouny.
Nás (a řadu dalších kolegů) tato situace mrzí.
O děti pečujeme s velkým nasazením, naše životy, soukromí a rodiny
otvíráme řadě institucí, dáváme do své práce kus našich srdcí,
a přesto nejsme dostatečně ohodnoceni a respektováni.

Tímto kalendářem jsme se pokusili představit vlastními slovy naši práci
a přispět tím ke zlepšení situace ohrožených dětí.

Příběhy se nevztahují k ženám na fotografiích.
Příběhy vyslechla a sepsala Marcela Tobiášová.

DĚKUJEME
MgA. Kateřině Brůhové – fotografce,
Tomášovi Benešovi – kadeřníkovi
a Tereze Papouškové, vizážistce.
Dále děkujeme za zpracování grafiky Miriam Kalenské
a také Katce, Magdě, Evám, Lucii, Renatě, Kateřině a Aleně, Zuzce a Hance
– našim kolegyním, které do tohoto projektu šly s námi.
Děkujeme McFall Development za poskytnutí prostor.

SPIRIT2018 z.s.

Nám.F.l. Věka 28
Dobruška 518 01
tel: +420721429879
IČ07351607

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Zajímavé odkazy

Podpořte nás

Číslo účtu: 2201484792/2010