Jsme ženy, mámy, pěstounky.

Jsme ženy, mámy, pěstounky

Rosteme  na základech  vzájemné pomoci a podpoře. Spojuje nás PĚSTOUNSTVÍ, které nám kromě naplnění a lásky přináší i starosti, problémy a třeba i vyčerpání.

marcela Tobiášová

Pěstounskou mámou jsem od roku 2013, tedy více než deset let. Prvních pět let jsme byli společně s manželem pěstouny přechodnými, celkem jsme předali osm dětí. Pro děti  č. 9 a č. 10 se žádný rodina nenašla a my se rozhodli nechat si je, ukončit PPPD a stát se pěstouny dlouhodobými.

Ten moment, kdy zaznělo, že děti půjdou po roce naší přechodné péče do dětského domova jsem se rozhodla že udělám co bude v mých silách, aby se tohle nestávalo dalším dětem.

Aby žádným dětem nehrozilo, že budou vyrůstat v dětském domově. Díky příběhům našich i jiných dětí

 jsem si uvědomila, jak obrovské štěstí a oporu mám ve své rodině a dala jsem si slib, že všechno, co umím, použiju k tomu, aby žádné děti v našem státě nemusely žít v ústavu.

Spirit jsem zakládala v době, kdy jsme přijali naši nejmenší. Během pěti let jsem vytvořila komunitu žen - pěstounek - a společně se nám daří měnit to, co se zdá zdánlivě nezměnitelné: přístup státu, úřadů a společnosti k pěstounům a dětem vyrůstajícím mimo své biologické rodiny. 

Adriana buday 

Vystudovala jsem PeF UK a FF UK (obory Speciální pedagogika a Sociální práce). Už při škole jsem ráda pracovala s dětmi. Moje největší pracovní výzva byla MŠ a ZŠ Smiling Crocodile, kde jsem šest let působila jako třídní učitelka pro děti s kombinovaným postižením a jako muzikoterapeutka v mateřské škole. Díky tomu jsem se naučila přistupovat k dětem individuálně a s respektem.
Dětem naslouchám a ráda s nimi rozvíjím jejich kreativitu. Celý život miluji pohyb a tanec, vystudovala jsem taneční konzervatoř Duncan Centre a momentálně v rámci celoživotního vzdělávání studuji kurz Kreativní pedagogiky na DAMU.  Mám zkušenost i s doprovázením pěstounských rodin – rok jsem byla (na vedlejší pracovní poměr) klíčovou pracovnicí ve velké doprovodné organizaci. Díky tomu vím, jak velké nedostatky v systému jsou a kolik je toho potřeba změnit. S pěstounstvím mám i přímou zkušenost - jsem dcerou Marcely T.  

marcela jiřičková

Jsem speciální pedagog a po letech intenzivní práce ve školství jsem potřebovala změnu. Přesvědčila jsem manžela a stali jsme se pěstouny na přechodnou dobu. Do rodin jsme předali několik dětí a pak jsme, stejně jako řada našich kolegů, stáli před otázkou, zda dvojčata, pro která se rodina nenašla, dát do ústavu, nebo se stát pěstouny dlouhodobými. Rozhodnutí nechat si je na stálo bylo samozřejmé a jsem za to ráda. Netušila jsem, že na nás čeká velká zkouška v podobě zákeřné nemoci jedné z holčiček. Bylo to pro nás všechny strašně náročné a těžké období, které všechny kolem nás důkladně prověřilo. Díky této zkušenosti vím, jak hodně důležitá je pro nás, pěstouny, podpora a pomoc. Po vyléčení naší malé jsem nějaký čas pracovala jako klíčová pracovnice v doprovodné organizaci. Systém není nastaven dobře. Své zkušenosti využívám k tomu, aby se to změnilo.

HODNOTY SPIRITU

 • Sounáležitost
  Sdílením vlastních zkušeností, rad a nápadů pomáháme ostatním v obtížných situacícÍch. 
 • Profesionalita
  Klademe důraz na profesionální přístup k rodičovství. To zahrnuje neustálý osobní rozvoj, vzdělávání a schopnost reflektovat vlastní postupy. Jednáme zodpovědně a eticky, s ohledem na dobro dětí a celé společnosti. 
 • Inspirace
  Jsme vzory pro společnost. Inspirujeme a motivujeme ke společenské angažovanosti, účastníme se vzdělávacích a podpůrných aktivit, které přispívají k našemu cíli: Každé dítě vyrůstá v bezpečném rodinném prostředí.
 • Respekt
  Respektujeme rozdílné životní zkušenosti a přístupy k výchově dětí. 
 • Inkluze
  Jsme otevřeni všem pěstounům bez ohledu na rasu, etnický původ, náboženství nebo sexuální orientaci i druh pěstounství.
 • Transparentnost
  Pravidla, postupy, financování a jiné důležité aspekty fungování spolku jsou dostupné pro všechny, koho zajímají. 

naše vize 2028

 • V každém kraji je dostatečná síť terénních a ambulantních služeb pro rodinu. 
 • Tyto služby jsou vzájemně propojené, postavené na spolupráci a schopné flexibilně reagovat na širokou škálu potřeb ohrožených dětí a jejich rodin. 
 • Pokud nemůže dítě vyrůstat se svými rodiči, snaží se stát najít pečující osobu mezi příbuznými dítěte. Příbuzenská pěstounská péče má svá specifika, a tak k ní stát přistupuje.
 • Každé dítě, které nemůže zůstat ve své rodině, je umístěno v rodině náhradní. Každý kraj má dostatek jak přechodných, tak dlouhodobých pěstounů pro všechny věkové kategorie a různá specifika ohrožených dětí.
 • Pěstouni jsou náležitě ohodnoceni a jejich práce je vysoce ceněna. Jejich výběr a proškolení je profesionální, stejně tak jako jejich doprovázení. Úřady uznávají evidované přechodné pěstouny jako kompetentní k péči o dané dítě, a tak s nimi také zacházejí.
 • Doprovodné organizace dělají to, k čemu jsou určeny, tzn. pomáhají pěstounovi s tím, co potřebuje. I ony pěstouna považují za kompetentního k jeho práci.
 • Díky tomu, že kraje mají dostatek žadatelů o pěstounskou péči, a to i o vícečetné sourozenecké skupiny, děti jiných než většinových etnik a další specifické skupiny dětí, je přechodná pěstounská péče opravdu péčí krátkodobou.
 • Pěstounská péče v našem státě je skutečně profesionální a zároveň láskyplná a lidská.
 • Do dětských domovů nepřichází žádné nové děti. Ty, které tam již jsou, žijí v rodinných skupinkách a jejich denní režim probíhá jako v běžných rodinách. 

Podpořte nás sdílením

Dejte o nás vědět dál. O pěstounské péči koluje řada mýtů a lží. Pomozte nám je vyvrátit. Čtěte náš blog a šiřte naše články. 

Dejte nám dar

Všechny příspěvky, které dostaneme, investujeme s rozvahou a uvážlivostí a každou korunu několikrát otočíme, než ji utratíme. Potvrzení o Vašem daru je samozřejmostí. 

transparentní účet

2302750172/2010

Pozvěte nás k sobě

Pořádáte nějakou akci, píšete článek, chystáte výstavu? Týká se vás naše téma? Napište nám, domluvíme se.