Hlavní město Praha

Magistrátem hl. m. Prahy byla k 31. 1. 2023  vyhledávána rodina pro 11 dětí do dovršení tří let věku, pro 1 z dětí je vyhledávána vhodná osvojitelská rodina, pro 10 dětí je vyhledávána vhodná pěstounská rodina. Ve věku od 3 do 6 let (včetně dětí tříletých, do dovršení šesti let věku) pro 10 dětí, z těchto dětí je pro 9 dětí je vyhledávána výhradně vhodná pěstounská rodina.

V roce 2020 bylo podáno 32 žádostí o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny, přičemž se jednalo o 15 tzv. samožadatelů a 17 manželských párů; zařazeni byli 4 tzv. samožadatelé a 11 manželských párů. 7 žádostí o zařazení do evidence osob, kteří mohou vykonávat
pěstounskou péči na přechodnou dobu, přičemž se jednalo o 5 tzv. samožadatelů a 2 manželské páry; zařazeni 4 pěstouni na přechodnou dobu, tj. 2 tzv. samožadatelé a 1 manželský pár.

 V roce 2021 bylo podáno 32 žádostí o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny, přičemž se jednalo o 21 tzv. samožadatelů a 11 manželských párů, zařazeno celkem 26 osob, tj. 21 tzv. samožadatelů a 7 manželských párů a bylo přijato 8 žádostí o zařazení do evidence osob, kteří mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, přičemž se jednalo o 7 tzv. samožadatelů a 1 manželský pár; zařazeni 4 pěstouni na přechodnou dobu, tj. 2 tzv. samožadatelé a 1 manželský pár. 

V roce 2022 bylo podáno 51 žádostí o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny, přičemž se jednalo o 26 tzv. samožadatelů a 25 manželských párů; zařazeno celkem 54 osob, tj. 14 tzv. samožadatelů a 20 manželských párů.12 žádostí o zařazení do evidence osob, kteří mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, přičemž se jednalo o 12 tzv. samožadatelů, zařazeno 11 pěstounů na přechodnou dobu, tj. 7 tzv. samožadatelů a 2 manželské páry.
 
V roce 2020 přešla  1 osoba z výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu na dlouhodobou pěstounskou péči., v roce 2021  3 osoby a v roce 2022 o 2 osoby.

Pro Magistrát hl. m. Prahy zajišťují přípravy k přijetí dítěte do rodiny 3 organizace. V DC Paprsek začala poslední realizovaná příprava k přijetí dítěte do rodiny v prosinci 2022, v lednu 2023 proběhlo poslední skupinové setkání žadatelů. Aktuálně probíhají individuální konzultace žadatelů s psychology, zpracovávají se zprávy z příprav a psych. posouzení žadatelů.  Další příprava k přijetí dítěte do rodiny v organizaci DC Paprsek bude začínat dne 21. 2. 2023. 

V org. Dobrá rodina proběhlo poslední skupinové setkání v rámci posledních realizovaných příprav k přijetí dítěte do rodiny v prosinci 2022. Dle informací MHMP se žadatelé aktuálně vyjadřují ke zprávám z příprav, zprávy by měly být v brzkém termínu doručeny na MHMP.  Začátek dalších příprav k přijetí dítěte do rodiny je plánován na březen 2023, přesný termín zatím není znám.

V org. Natama je plánovaná realizace přípravy k přijetí dítěte do rodiny v anglickém jazyce, která by měla začínat dle plánu v březnu či dubnu 2023, přesný termín zatím není stanoven. Na přípravu v anglickém jazyce aktuálně čekají 3 manželské páry žadatelů, 1 partnerská dvojice a 1 tzv. samožadatelka o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli a 1 manželský pár žadatelů o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Na absolvování přípravy k přijetí dítěte do rodiny dále čeká 1 manželský pár a 1 partnerská dvojice žadatelů o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny, 5 manželských párů a 1 partnerská dvojice žadatelů o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli.

Dětská centra, kojenecké ústavy a dětské domovy v kraji: 

  • Thomayerova nemocnice, kojenecký ústav
  • Dětský domov Charlotty Masarykové
  • Dětský domov Počernice
  • Dětský domov Klánovice

Informace zveřejněné krajem (k 1. 1. 2023)

Informace jsou zveřejněné na stránce PORTÁL PRO SOCIÁLNÍ OBLAST PRAHY

Najdete zde Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů o NRP,  Žádost o zařazení do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči, 
Lékařské vyšetření žadatele o NRP, Metodické doporučení MHMP k PPPD, Metodické doporučení MHMP k tvorbě odborné sociální zprávy k žadatelům o NRP i Žádost o zařazení do evidence včetně dotazníku k žádosti.