Jihočeský kraj

Dětská centra, kojenecké ústavy a dětské domovy v kraji: 

Informace zveřejněné krajem (k 1. 1. 2023)

Informace jsou zveřejněné na stránce STAŃ SE NÁHRADNÍM RODIČEM. 

Najdete zde Žádost o zařazení do evidence i dotazník k žádosti. Bohužel chybí  informace o rozdělení pěstounské péče  na zprostředkovanou a nezprostředkovanou  a popis jejich rozdílů.  

Aktuality jsou na této stránce opravdu aktuální a výborně zpracované.