Předáváme znalosti a inspiraci

Upozorňujeme na problémy a hledáme řešení. Vyprávíme příběhy a šíříme myšlenku, že si každé dítě zaslouží rodinu. Oslovujeme politiky a vysvětlujeme jim, co vlastně pěstounská péče znamená. Propojujeme krajské úředníky, doprovodné organizace i zákonodárce s námi - pěstouny. Vyhledáváme odborníky, čteme knihy, metodiky, sledujeme kampaně...