SUPERVIZNÍ UZAVŘENÁ SKUPINA

Supervize je součástí návazné péče o náhradní rodinu po přijetí dítěte. Může být také doporučena pracovníkem OSPOD, který je v kontaktu s rodinou.  Její vyhledání je v kompetenci samotných pěstounů.

Skupinová supervize je příležitostí sdílet svoje problémy a těžkosti a nacházet nová řešení. Dává možnost podívat se na věci s odstupem, získat nadhled a podporu. 

Supervizor je nezávislý na doprovodné organizaci supervidovaných. Díky této  nezávislosti mají pěstouni možnost otevřeně hovořit o problémech a situacích v bezpečném prostředí skupiny.

Supervizore je odborník s vysokoškolským vzděláním humanitního směru nebo medicíny, měl by mít minimálně 15 let praxe v pomáhajících profesích, zkušenost s dlouhodobým vedením lidí (vzdělávacího programu nebo týmu). Musí mít dokončený psychoterapeutický výcvik akreditovaný českou psychoterapeutickou společností. 

Naším supervizorem je Mgr. Patrik Dráp., psychoterapeut.

My se v této supervizi zaměříme na zvýšení vlastních možností a schopností s důrazem na vřelost, respekt, opravdovost, vcítění a pochopení. 

Rezervujte si místa ve skupině a my Vám pošleme bližší informace.

Supervizi je možné hradit z Dohody o doprovázení. 

Pomůžeme vám s jejím zajištěním.

Termíny: 26. 5., 23. 6, 21. 7., 15. 8., a 15. 9. vždy v 9.00 hod do 11. 00 hod. 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů