Pěstouni a poručníci mají právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci. Odborná pomoc je určena jak pro pěstouny a další členy rodiny, tak i pro samotné svěřené dítě. Nárok na zprostředkování odborné pomoci je zákonem stanoven v minimální hranici alespoň 1 krát za šest měsíců. Jednou z možností takové služby je i supervizní  vedení pěstounských rodin.

Kromě online supervizí nabízíme účast v svépomocných skupinách, které pořádáme. 

Supervize je součástí návazné péče o náhradní rodinu po přijetí dítěte. Může být také doporučena pracovníkem OSPOD, který je v kontaktu s rodinou.  Její vyhledání je v kompetenci samotných pěstounů.

Supervizore je odborník s vysokoškolským vzděláním humanitního směru nebo medicíny, mít minimálně 15 let praxe v pomáhajících profesích, zkušenost s dlouhodobým vedením lidí (vzdělávacího programu nebo týmu). Musí mít dokončený psychoterapeutický výcvik akreditovaný českou psychoterapeutickou společností. 

NAŠE ONLINE SUPERVIZNÍ SKUPINY

1.12. 2022 plánujeme otevření supervizních pěstounských skupin. Půjde o pravidelné online setkávání 1x za 14 dní, vždy 90 minut. Skupina bude mít max. 10 účastníků + supervizor. Máte-li zájem o bližší informace, napište nám. 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Sdílení je nástroj, který nám, pěstounům, umožňuje svěřit se se svými úspěchy i problémy, pojmenovat v bezpečném prostoru své emoce i obavy a to mezi těmi, kteří jsou v podobné životní situaci. Zpětná vazba a jiný pohled umožňuje  vhled do vlastních potřeb a potřeb přijatých dětí. 

NAŠE SVÉPOMOCNÉ ONLINE SKUPINY

1. 11. 2022 otevíráme naši první svépomocnou skupinu. Nabízíme prostor 10 účastnicím. Průvodcem první skupiny bude Marcela Tobiášová. Úkolem průvodne je technická podpora a vedení diskuze. Máte-li zájem o bližší informace nebo vstup do skupiny, napište nám. 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů