ONLINE KURZ ROVNOVÁHA A SOUVISLOSTI  VE VÝCHOVĚ I V ŽIVOTĚ II.

vzdělávací a růstová uzavřená skupina 

10hod/ 5 setkání

max. 15 účastníků

Cena: 2000 Kč

Termíny: 16. 10., 23. 10., 6. 11., 13. 11., 27. 11. 2023

Čas: 19.00 - 21.00 hod

Skupina je určena ženám - pěstounkám. Společně budeme hledat možnosti zvládnutí stresových situací, způsoby,  jak ovládnout paniku a úzkost, naučíme se využívat svých silných stránek k prospěchu svěřených dětí, ale i našemu. Kurz je možné absolvovat v rámci povinného vzdělávání pěstouna. V případě nejasností se na nás obraťte, pomůžeme vám. 

Lektorkou kurzu je psycholožka Mgr. Et. Mgr. Monika Čuhelová,

která od roku 2014 pracuje s pěstounskými rodinami, vzdělává a individuálně konzultuje s dětmi i dospělými. Vystudovala magisterský obor Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, 
Sociologii tamtéž a Sociální práci – magisterský obor na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Více na webu - EQUILIBRIO.

online vzdělávání

PŘIHLÁŠKA

Platba za kurz: *