DEN PĚSTOUNSTVÍ V NERATOVĚ

Nelíbilo se nám, jak probíhaly Dny pěstounství v našem kraji a hledaly jsme cestu, jak důstojně oslavit den, který má patřit nám, pěstounům.

Nakonec jsme se odvážily a oslovily kraj, odbor Náhradní rodinné péče s nabídkou spolupráce. 

Navrhly jsme, že uspořádáme koncert a piknik a požádaly jsme o pomoc. Kraj na naši nabídku kývl.

Místo, které jsme pro akci zvolily, bylo víc než důstojné: kostel v Neratově v Orlických horách. Neratov je místo, které málem zaniklo. Nestalo se tak možná jen díky náhodě, možná zásahem shůry a možná „jen“ díky odhodlání, nadšení a intenzivní práci. Přišlo  nám to symbolické – vždyť co jiného stojí za vznikem nové pěstounské rodiny, než náhoda, zásah shůry anebo odhodlání, nadšení a tvrdá práce? 

Slavnostní piknik a po něm koncert pana Jaroslava Svěceného s doprovodem se nadlouho stal poslední kulturní a společenskou akcí, které jsme se účastnily. Pár dnů nato přišel první lockdown a od té doby jsou věci tak nějak jinak…

Byly jsme rády, že lidé z kraje včetně pana vedoucího Václava Mackerle na akci přijeli, stejně tak jakože pozvání přijal pan Pavel Staněk (ODS), Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) a Tomáš Czernin (Top 09).

Poprvé jsme  si  vyzkoušely jaké to je, domlouvat se s politiky o tom zda přijedou, vystoupí a něco řeknou. A také jsme si ověřily, jak velká propast je mezi světem úřadu a námi, pěstouny. Snad tyto zkušenosti v budoucnu zúročíme. 

(Kraj zaslal všem pěstounům pozvánky a zaplatil za hudbu. Vše ostatní jsme zajišťovaly my, náklady jsme hradily ze zisku z kalendáře.)

Děkujeme všem kteří přišli, byla to pro nás obrovská zkušenost a velký závazek do budoucnosti. 

KAŽDÉ DÍTĚ MÁ PRÁVO NA INDIVIDUÁLNÍ PÉČI a pokud mu ji není schopen poskytnout rodič nebo nějaký blízký člověk,

 MUSÍ MU JI ZAJISTIT STÁT.

NEEXISTUJE DÍTĚ NEVHODNÉ DO RODINY.


NAŠE VIZE 2029

  • V každém kraji je dostatečná síť terénních a ambulantních služeb pro rodinu. Tyto služby jsou vzájemně propojené, postavené na spolupráci a schopné flexibilně reagovat na širokou škálu potřeb ohrožených dětí a jejich rodin. Díky nim se počet dětí vyrůstajících mimo svou rodinu snížil na polovinu.
  • Pokud nemůže dítě vyrůstat se svými rodiči, snaží se stát najít pečující osobu mezi příbuznými dítěte. Příbuzenská pěstounská péče má svá specifika a tak k ní stát přistupuje.
  • Každé dítě, které nemůže zůstat ve své rodině, je umístěno v rodině náhradní. Každý kraj má dostatek pěstounů na přechodnou dobu pro všechny věkové kategorie a různá specifika ohrožených dětí.
  • Přechodní pěstouni jsou náležitě ohodnoceni a jejich práce je vysoce ceněna. Jejich výběr a proškolení je profesionální, stejně tak jako jejich doprovázení. Úřady uznávají evidované přechodné pěstouny jako kompetentní k péči o dané dítě a tak s nimi také zacházejí. Doprovodné organizace dělají to, k čemu jsou určeny, tzn pomáhají pěstounovi s tím, co potřebuje. I ony pěstouna považují za kompetentního k jeho práci.
  • Každý kraj má dostatek dlouhodobých pěstounů pro všechny věkové kategorie a různá specifika ohrožených dětí. I dlouhodobí pěstouni jsou náležitě ohodnoceni a jejich práce je vysoce ceněna. Jejich výběr a proškolení je profesionální, stejně tak jako jejich doprovázení. Úřady uznávají schválené dlouhodobé pěstouny jako kompetentní k péči o dané dítě a tak s nimi také zacházejí. Doprovodné organizace dělají to, k čemu jsou určeny, tzn pomáhají pěstounovi s tím, co potřebuje. I ony pěstouna považují za kompetentního k jeho práci.
  • Díky tomu, že kraje mají dostatek žadatelů o pěstounskou péči a to i o vícečetné sourozenecké skupiny, děti jiných než většinových etnik a další specifické skupiny dětí, je přechodná pěstounská péče opravdu péčí krátkodobou.
  • Díky tomu, že společnost chápe smysl pěstounství a pěstouny náležitě oceňuje a díky tomu, že má každý kraj dostatečnou síť odborníků – psychologů, etopedů, speciálních pedagogů, terapeutů atd., kteří umí pracovat s dětmi v Náhradní rodinné péči a jejich pečujícími osobami a díky dostatku odlehčovacích služeb pro pěstouny, se pěstouny stávají ti nejlepší z žadatelů a pěstounská péče v našem státě je skutečně profesionální a zároveň láskyplná a lidská.


SPIRIT2018 z.s.

Nám.F.l. Věka 28
Dobruška 518 01
tel: +420721429879
IČ07351607

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Zajímavé odkazy

Podpořte nás

Číslo účtu: 2201484792/2010