Peer konzultace

Peer konzultace jsou založeny na myšlence, že nikdo nerozumí pěstounství lépe než my, samotní pěstouni. Cílem tohoto projektu je vytvořit prostředí, kde si můžemenavzájem pomáhat, sdílet své zkušenosti a poskytovat si vzájemnou podporu a poradenství.

Věříme, že spolupráce a podpora mezi pěstouny může přinést mnoho pozitivních výsledků a posílit naši komunitu.

Proto nabízíme Peer konzultace pro pěstouny.

Naši Peer konzultanti

sdílejí hodnoty Spiritu. Dokáží naslouchat a porozumět emocionálním potřebám a perspektivám druhých, respektu různorodost a individuální potřeby lidí, se kterými pracují, a přizpůsobit své poradenství tak, aby vyhovovalo konkrétním situacím. Umí analyzovat složité situace a problémy a navrhovat účinná řešení, poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu a pomáhat ostatním rozvíjet jejich dovednosti a schopnosti. Respektují hranice mezi poradenskou roli a osobními ambicemi.

Nabízíme:

Skupinová online setkání: Každé setkání je zaměřeno na konkrétní téma, jako je například zvládání chování dětí s traumatem, komunikace s biologickými rodiči nebo péče o děti se zvláštními potřebami.

Individuální poradenství: Kromě skupinových online setkání nabízíme možnost individuálního poradenství. Pěstouni si budou moci domluvit konzultace s ostatními pěstouny, kteří mají zkušenosti s konkrétními výzvami, s nimiž se potýkají.

Jsme přesvědčeni, že peer konzultace mohou posílit pěstounskou komunitu a přispět k lepšímu zvládání výzev spojených s pěstounstvím. Těšíme se na spolupráci s vámi a na vytvoření prostředí, kde se můžeme navzájem podporovat a inspirovat.

Pokud máte zájem o účast v našem projektu, neváhejte nás kontaktovat a připojit se k nám.


Další aktivity