DEN PĚSTOUNSTVÍ V NERATOVĚ

Nelíbilo se nám, jak probíhaly Dny pěstounství v našem kraji a hledaly jsme cestu, jak důstojně oslavit den, který má patřit nám, pěstounům.

Nakonec jsme se odvážily a oslovily kraj, odbor Náhradní rodinné péče s nabídkou spolupráce. 

Navrhly jsme, že uspořádáme koncert a piknik a požádaly jsme o pomoc. Kraj na naši nabídku kývl.

Místo, které jsme pro akci zvolily, bylo víc než důstojné: kostel v Neratově v Orlických horách. Neratov je místo, které málem zaniklo. Nestalo se tak možná jen díky náhodě, možná zásahem shůry a možná „jen“ díky odhodlání, nadšení a intenzivní práci. Přišlo  nám to symbolické – vždyť co jiného stojí za vznikem nové pěstounské rodiny, než náhoda, zásah shůry anebo odhodlání, nadšení a tvrdá práce? 

Slavnostní piknik a po něm koncert pana Jaroslava Svěceného s doprovodem se nadlouho stal poslední kulturní a společenskou akcí, které jsme se účastnily. Pár dnů nato přišel první lockdown a od té doby jsou věci tak nějak jinak…

Byly jsme rády, že lidé z kraje včetně pana vedoucího Václava Mackerle na akci přijeli, stejně tak jakože pozvání přijal pan Pavel Staněk (ODS), Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) a Tomáš Czernin (Top 09).

Poprvé jsme  si  vyzkoušely jaké to je, domlouvat se s politiky o tom zda přijedou, vystoupí a něco řeknou. A také jsme si ověřily, jak velká propast je mezi světem úřadu a námi, pěstouny. Snad tyto zkušenosti v budoucnu zúročíme. 

(Kraj zaslal všem pěstounům pozvánky a zaplatil za hudbu. Vše ostatní jsme zajišťovaly my, náklady jsme hradily ze zisku z kalendáře.)

Děkujeme všem kteří přišli, byla to pro nás obrovská zkušenost a velký závazek do budoucnosti. 

Práva dětí jsou chráněna mezinárodními úmluvami i právními předpisy České republiky.

Každé dítě má právo na individuální péči a pokud mu ji není schopen poskytnout rodič nebo jiný blízký člověk, musí mu ji zajistit stát. Novela, která vstoupila v platnost, děti se zdravotním postižením a sourozenecké skupiny dětí ze zákazu umísťování do ústavní péče výslovně vyjímá.

To musíme změnit.

Péče o dítě se zdravotním postižením nebo o více dětí naráz je náročná a žadatelů není dostatek, ale to náš stát neopravňuje k tomu, aby porušoval jejich práva. Je nutné, aby naši zákonodárci jasně řekli, že ŽÁDNÉ DÍTĚ NEPATŘÍ DO ÚSTAVU. Jasný zákaz umísťování dětí do ústavů je krokem k společnosti, která chápe důležitost rodinné péče, dostatečně ji podporuje a zároveň má dostatečnou síť odborníků – psychologů, etopedů, speciálních pedagogů, terapeutů atd., kteří umí pracovat s dětmi v Náhradní rodinné péči a jejich pečujícími. Nechceme žít ve státě, kde jsou miminka sama v ústavních postýlkách. Proto petice, proto další snaha o změny. Nenechme se (my, pěstouni) ukonejšit přidáním pár korun, chtějme víc: chtějme společnost, která chrání své nejzranitelnější.

SPIRIT2018 z.s.

Nám.F.l. Věka 28
Dobruška 518 01
tel: +420721429879
IČ07351607

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Zajímavé odkazy

Podpořte nás

Číslo účtu: 2201484792/2010