Protkávání 

Naší ambicí je prostřednictvím informovanosti, solidarity a angažovanosti propojit společnost se světem dětí bez funkčních biologických rodin. Považujeme za důležité, aby společnost byla informovaná o dětech žijících v ústavní péči a o jejich potřebách, protože tím můžeme zlepšit jejich životní podmínky a šance na úspěšnou budoucnost.

P1811936-768x1024-1

Ne za všechno může MPSV

Zásadní vliv na počet dětí, které žijí v ústavní péči a na počet pěstounských rodin, které jsou k dispozici, má kraj samotný.

To on je zřizovatelem pobytových zařízení, to on vyhledává a schvaluje žadatele o pěstounskou péči a také vydává pověření pro doprovázení pro doprovázení pěstounských rodin.

Jednou z cest, jak zlepšit život ohrožených dětí je zajímat se o to, jak to chodí právě v kraji, v kterém žijeme.

Zajímat se o počet dětských domovů, přístup k pěstounům, fungování ZDVOPů, zajímat se o názor politiků na pěstounskou a ústavní péči a nebo třeba o projekty, které kraj realizuje.

Protkávání

Najděte si svůj kraj a zajímejte se:

Transparentnost ohledně ústavní péče může přispět k prevenci zneužívání a zanedbávání dětí v těchto zařízeních. Když jsou tito mladí lidé viditelní, je pravděpodobnější, že budou chráněni a jejich práva budou respektována.

Zvýšení povědomí o dětech v ústavní péči může pomoci odstranit stigmatizaci, s níž se mnoho z nich potýká. To může vést k lepší integraci těchto dětí do společnosti a zlepšení jejich sociálního a emocionálního zdraví.