Jihočeský kraj

Situace v kraji:

K 30.6.2023 bylo v PPPD umístěno 28 dětí. Ke stejnému datu bylo ve ZDVOP umístěno 22 dětí

V evidenci bylo vedeno 6 žadatelů o tzv. dlouhodobou pěstounskou péči.

Dětí s nařízenou ústavní péčí je v kraji přibližně 336.

Dětské domovy v kraji:

Další informace o náhradní péči v kraji:

Kraj pořádá Pravidelný „Den otevřených dvěří“ (DOD) pro osvojitelské a pěstounské rodiny: