Jihomoravský kraj

Situace v kraji:

K 30.6.2023 bylo v PPPD umístěno 48 dětí. Ke stejnému datu bylo ve ZDVOP umístěno 48 dětí

V evidenci bylo vedeno 28 žadatelů o tzv. dlouhodobou pěstounskou péči.

Dětí s nařízenou ústavní péčí je v kraji přibližně 551.

Dětské domovy v kraji: