Karlovarský kraj

Situace v kraji:

Odpověď kraje: Evidence PPPD je vedena průběžně, z tohoto důvodu není možné zjistit zpětný údaj k datu 30. 6. 2023.

Krajský úřad nevede evidenci umístěných dětí ve ZDVOP.

V evidenci nebyl k 30. 6. 2023 žádný žadatel o tzv. dlouhodobou pěstounskou péči.

Dětí s nařízenou ústavní výchovou je v kraji 200 a 4 děti jsou v dětském centru. 

Dětské domovy v kraji:

Další informace o náhradní péči v kraji:

Informační brožura pro zájemce o pěstounskou péči zde.

Materiál pro zájemce o pěstounskou péči, který jednoduchým způsobem popisuje cestu procesem náhradní rodinné péče, zde.

Další důležité dokumenty zde.