Moravskoslezský kraj

Situace v kraji:

K 15.2. 2024 bylo v PPPD umístěno 135 dětí, celkem je v kraji 156 rodin PPPD. 

Kapacita Zdvop byla ke dni vypracování žádosti 59 dětí, přičemž umístěno bylo 52 dětí, z toho 1 dítě ve věku do tří let. 

Dětí s nařízenou ústavní péčí bylo v kraji přibližně 168.

K 30.6.2023 bylo v PPPD umístěno 147 dětí. Ke stejnému datu bylo ve ZDVOP umístěno 46 dětí

V evidenci bylo vedeno 26 žadatelů o tzv. dlouhodobou pěstounskou péči.

Dětí s nařízenou ústavní péčí je v kraji přibližně 630.

Dětské domovy v kraji: