Moravskoslezský kraj

Situace v kraji:

K 30.6.2023 bylo v PPPD umístěno 147 dětí. Ke stejnému datu bylo ve ZDVOP umístěno 46 dětí

V evidenci bylo vedeno 26 žadatelů o tzv. dlouhodobou pěstounskou péči.

Dětí s nařízenou ústavní péčí je v kraji přibližně 630.

Dětské domovy v kraji: