Plzeňský kraj

Situace v kraji:

K 30.6.2023 bylo v PPPD umístěno 21 dětí. Ke stejnému datu bylo ve ZDVOP umístěno 22 dětí

5.2 bylo v PPPD umístěno 33 dětí a k dispozici nebyl žádný volný přechodný pěstoun. Ve Zdvopech bylo v lednu 2024 umístěno 45  dětí a z toho 6 dětí do tří let. 

V evidenci bylo vedeno 11 žadatelů o tzv. dlouhodobou pěstounskou péči.

Dětí s nařízenou ústavní péčí je v kraji přibližně 400.

Dětské domovy v kraji:

Další informace o náhradní péči v kraji:

Dokumenty ke stažení zde.