Praha

Situace v kraji:

K 30.6.2023 bylo v PPPD umístěno 37dětí. Ke stejnému datu bylo ve ZDVOP umístěno 93 dětí

V evidenci Magistrátu bylo k 30.6.2023 vedeno 20 žadatelů o tzv. dlouhodobou pěstounskou péči.

Dětí s nařízenou ústavní výchovou s trvalým pobytem v Praze je přibližně 300.

Dětské domovy v kraji:

Další informace o náhradní péči v kraji:

Informace jsou zveřejněné na stránce PORTÁL PRO SOCIÁLNÍ OBLAST PRAHY

Najdete zde:

  • Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů o NRP
  • Žádost o zařazení do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči
  • Lékařské vyšetření žadatele o NRP
  • Metodické doporučení MHMP k PPPD
  • Metodické doporučení MHMP k tvorbě odborné sociální zprávy k žadatelům o NRP
  • Žádost o zařazení do evidence včetně dotazníku k žádosti