Středočeský kraj

Situace v kraji:

K 20. 1. 2023 je v evidenci Krajského úřadu Středočeského kraje evidováno celkem 19 dlouhodobých pěstounů, kterým je zprostředkovávána pěstounská péče.

Zároveň kraj vyhledával pro 12 dětí ve věku 0 -3 roky a 13 dětí ve věku 3 – 6 let dlouhodobé pěstouny.

Dětské domovy v kraji:

Další informace o náhradní péči v kraji:

Na webu jsou podrobně zpracované informace k sociálně právní ochraně dětí i aktuality. Najdete zde všechny potřebné kontakty včetně telefonů a emailů, takže nemusíte složitě hledat v rejsříku. Perličkou je Úmluva o právech dítěte  a odkaz na Slabikář dětských práv a Práva dětí na křižovatce.