Vysočina

Situace v kraji:

K 30.6.2023 bylo v PPPD umístěno 21 dětí, z toho 2 děti jsou z jiných krajů. 

Ke stejnému datu bylo ve ZDVOP umístěno 20 dětí

V evidenci bylo vedeno 7 žadatelů o tzv. dlouhodobou pěstounskou péči.

Dětí s nařízenou ústavní péčí je v kraji přibližně 200.

Dětské domovy v kraji: