Pobyty s námi

Obsah

Načerpejte s námi nejenom nové vědomosti, ale i inspiraci a energii. Nabízíme pobyty v příjemném prostředí s lektory, kteří vědí, o čem mluví. Samozřejmostí je zábavné a kvalitní hlídání dětí spojené s jejich rozvojem. Čekají na nás 4 dny plné her, tvoření, sdílení a odpočinku. 

V případě zájmu vyplňte předběžnou přihlášku, budeme vás kontaktovat. Cena pobytu se odvíjí od velikosti pokoje, počtu dětí a vzdělávacích hodin. Na pobyt může přispět doprovodná organizace – pomůžeme vám s vyřízením platby. Těšíme se na vás.

Respitní pobyty:

Pěstouni a poručníci mají mimo jiné právo na na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené děti v rozsahu alespoň 14 dní v kalendářním roce u dětí starších dvou let. Odlehčovací péče plní především funkci určité psychohygieny pěstouna při jeho náročné činnosti.

Zákon stanoví nárok na tuto odlehčovací péči v délce alespoň 14 kalendářních dnů, doprovázející subjekt proto může pěstounovi poskytnout pomoc i ve větším rozsahu. Nemusí přitom jít o ucelený časový úsek, odlehčovací péči lze čerpat v kratších intervalech.

Za minimální rozsah poskytované pomoci je považována ½ dne. Péče má být poskytována ve formě přiměřené věku dítěte (dítěti musí být přitom alespoň dva roky), proto pro menší děti mohou být vhodnější kratší úseky čerpání.

Doprovázející subjekt má právo jednat s pěstouny o formě péče ve vztahu k potřebám a zájmům dětí. Účelovou i neúčelovou odlehčovací péči pěstounům hradí doprovázející organizace ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče.

Během roku nabízíme několik respitních pobytů pro pěstouny a jejich děti. Nabízíme příjemné prostředí s atraktivními službami pro pěstouny a hlídání spojené s rozvojem a zábavou pro děti. Pokud Vaše doprovodná organizace nenabízí respitní pobyt, který by vyhovoval vašim požadavkům a potřebám dítěte, obraťte se na nás. 

Vzdělávací pobyty

Pěstouni a poručníci mají i právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti. Toto právo je spojeno  s povinností pěstounů absolvovat každý rok 24 hodin vzdělávání pro rozšíření znalostí v oblasti péče o dítě.

Pěstoun není povinnen vzdělávat se pouze u své doprovodné organizace, může si formu a způsob vybrat. Pokud si vybere vzdělání jinde, než u své organizace, je potřeba aby informoval svého klíčového pracovníka a domluvil se na postupu.

Obvykle vyplní  žádost o proplacení výdajů spojených s výkonem pěstounské péče, dodá termín a rozsah vzdělávání, výši platby za vzdělávání, potvrzení o účasti (osvědčení), potvrzení o zaplacení vzdělávání a předá žádost o proplacení výdajů klíčovému pracovníkovi spolu s příslušnými doklady. Následně je mu vzdělání proplaceno.

Pokud se jedná o dvoudenní nebo vícedenní vzdělávací akci a v každém dni pěstoun absolvoval alespoň 6 hodin vzdělávání, lze si taktéž zažádat o proplacení ubytování. Ubytování lze proplatit i dětem. Některé organizace proplácejí i dopravu: nutné je odevzdat jízdenku z hromadné dopravy nebo při použití automobilu kopii velkého technického průkazu a v žádosti uvedu adresu začátku a konce cesty.

Během roku nabízíme několik pobytových vzdělávacích pobytů pro pěstouny a jejich děti. Nabízíme důstojné  prostředí a vzdělání, které vám bude opravdu ku prospěchu. Na naše pobyty můžete vzít i své děti, postaráme se o ně. Pokud Vaše doprovodná organizace nenabízí vzdělávací pobyt, který by vyhovoval vašim požadavkům a potřebám dítěte, obraťte se na nás.

Další aktivity