Ne za všechno může MPSV....

                                                        Zásadní vliv na počet dětí, které žijí v ústavní péči a na počet pěstounských rodin, které jsou k dispozici, má kraj samotný. To on je zřizovatelem pobytových zařízení, to on vyhledává a schvaluje žadatele o pěstounskou péči a také vydává pověření pro doprovázení.                                                                                                                                          Jednou z cest, jak zlepšit život ohrožených dětí je zajímat se o to, jak se k tomuto tématu staví jednotlivé kraje. Zajímat se o počet dětských domovů, přístup k pěstounům, fungování ZDVOPů, zajímat se o názor politiků na pěstounskou a ústaví péči a nebo třeba o projekty, které kraj realizuje. 

NAJDĚTE SI TEN SVŮJ KRAJ A ZAJÍMEJTE SE.