JSTE PĚSTOUN? Pokud ano, prosíme, pomozte nám vyplněním dotazníku JAKÉ SLUŽBY PĚSTOUNI OPRAVDU ČERPAJÍ a JAK JIM TO VYHOVUJE.


V nejbližších dnech pořádáme

Pojďme děti vést k vzájemnému respektu, k samostatnosti a odpovědnosti. Najděme zdroje vlastního rodičovského chování a pracujme s nimi tak, abychom byli v pěstounství spokojenější.
Lektorkou kurzu je psycholožka Mgr. Et. Mgr. Monika Čuhelová, která od roku 2014 pracuje s pěstounskými rodinami, vzdělává a individuálně konzultuje s dětmi i dospělými. Vystudovala magisterský obor Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Sociologii tamtéž a Sociální práci – magisterský obor na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.
10hod/ 2000 Kč

BŘEZNOVÝ SPIRITUS

Tématem tohoto vydání je Kontakt s biologickou rodinou. Jde o jeden z nejtěžších aspektů pěstounské péče, pro řadu pěstounů ten nejsložitější. I my s ním máme zkušenosti. Abychom se vám ještě více představily, uělaly jsme společný rozhovor Marcely T. a Marcela J. Nechybí pár střípků z toho, co se děje na poli pěstounské péče. 

Přejeme vám krásné počtení. 

Přihlaste se k odběru a my vám ho zašleme. 

 POTŘEBUJEME VAŠI POMOC

PODEPIŠTE NAŠI PETICI ZA ODSTRANĚNÍ DISKRIMINACE DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

A SOUROZENECKÝCH SKUPIN

Proč je to důležité?

Minulé měsíce jsme intenzivně sledovali debaty politiků o potřebě změn v oblasti náhradní rodinné péče. Všichni do jednoho chápali, že je pro děti rodina důležitá. Zároveň dodávali, že jsou děti, které v našem státě rodinu nenajdou a že je pro tyto děti ústav dobré řešení. Děti s hendikepem a sourozenecké skupiny dětí vyjmuli ze zákazu umísťování dětí do tří let do ústavní péče. V praxi to znamená to, že prakticky jakékoliv dítě bude moc dál sociální pracovnice navrhnout do ústavní péče. Mluvíme tu o novorozencích a batolatech. O dětech, které potřebují péči, dotyky, kolíbání, zpívání. Je ostudné, že aby vůbec zákon o zákazu prošel, musely se tyto skupiny dětí vyjmout. Je ostudné, že stále ještě existují lidé, kteří některé děti považují za děti druhé kategorie. Práva dětí jsou chráněna mezinárodními úmluvami i právními předpisy České republiky. Každé dítě má právo na individuální péči a pokud mu ji není schopen poskytnout rodič nebo jiný blízký člověk, musí mu ji zajistit stát. Péče o dítě se zdravotním postižením nebo o více dětí naráz je náročná a žadatelů není dostatek, ale to náš stát neopravňuje k tomu, aby porušoval jejich práva. Je nutné, aby naši zákonodárci jasně řekli, že ŽÁDNÉ DÍTĚ NEPATŘÍ DO ÚSTAVU. Jasný zákaz umísťování dětí do ústavů je krokem k společnosti, která chápe důležitost rodinné péče, dostatečně ji podporuje a zároveň má dostatečnou síť odborníků – psychologů, etopedů, speciálních pedagogů, terapeutů atd., kteří umí pracovat s dětmi v Náhradní rodinné péči a jejich pečujícími. Nechceme žít ve státě, kde jsou miminka sama v ústavních postýlkách. Proto petice, proto další snaha o změny. Chceme  společnost, která chrání své nejzranitelnější. A těmi jsou děti.