Kraj Vysočina: Pěstouni vrací děti do děcáků!

Obsah článku

Anebo že by ne?

Anebo že by ne?

Před časem vyšel článek oslavující nákladnou opravu zámku v Budkově na Třebíčsku v kraji Vysočina, který už přes 70 let slouží jako dětský domov. Rekonstrukce vyšla na 22 milionů korun.

Paní ředitelka Jiřina Kühnelová v něm uvedla, že se do jejího ústavu vrací stále více dětí od pěstounů. Tento údajný trend vysvětlila tím, že pěstouni jsou na svou roli špatně připravováni. „Oni si děti berou, když jsou malé, hezké, milé. Ale málokdo přemýšlí o tom, že to dítě má nějaký genetický potenciál, který zdědilo po rodičích,“ objasnila čtenářům.

Její slova nás zarazila. Pokud jsou někde pěstouni tak špatně připravováni, musí se to napravit.

A tak jsme na článek upozornili pracovníky kraje a rovnou jsme je požádali o statistické údaje.

Výsledek?

Za poslední tři roky se z přechodné pěstounské péče se do péče ústavní v dostalo přesně pět dětí.

Z dlouhodobé pěstounské péče šly do ústavní péče děti dvě.

Takže pokud dětský domov, kde paní Kühnelová působí, není odkladištěm pro děti z jiných krajů, kde by docházelo k zásadním statistickým anonáliím, je otázkou, jak k tomuto tvrzení paní ředitelka dospěla.

V odpovědi pracovníků kraje se uvádí: “Typickým důvodem z našeho pohledu jsou situace, kdy se nedaří nalézt dlouhodobé pěstouny z důvodu etnicity dítěte, zdravotního handicapu, nebo vyššího věku či sounáležitosti do sourozenecké skupiny. Za dobu existence institutu pěstounů na přechodnou dobu v našem kraji jsme se nesetkali se situací, že by důvodem umístění dítěte do ústavní péče byla nedostatečná příprava, nebo nereálná očekávání ze strany těchto pěstounů.”

Proč tedy v rozhovoru paní ředitelka Kühnelová zdůrazňuje neexistující selhání pěstounského systému? Uvědomuje si, že svým prohlášením poškozuje pěstounskou péči?

Nepřála by snad všem svým svěřencům, aby se pro ně našly náhradní rodiny?

Vnímá změny, které se v oblasti NRP dějí? Bojí se toho, že se MPSV opravdu podaří nedodávat do systému ústavní péče další děti?

Je její mylné tvrzení snad cílené s tím, že chce odradit potencionální žadatele o pěstounství?

Vystrašit je?

Chápe, že tím nejvíc poškozuje právě ty děti?

Zdroj: https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/zamek-budkov-detsky-domov-rekonstrukce-vysocina-oprava.A240517_162403_jihlava-zpravy_mv?

Darujte

V roce 2023 bylo v ČR NOVĚ svěřeno do ústavní péče 1378 dětí. Stát v péči o ohrožené děti a zajištění náhradních rodin selhává. My to chceme změnit. Všechny příspěvky, které dostaneme, investujeme s rozvahou a uvážlivostí a každou korunu několikrát otočíme, než ji utratíme. Potvrzení o Vašem daru je samozřejmostí.
 

Další články